Reflektionslogg för lärare - om förändringsarbete i skolan

TRIAL VERSION - THIS VERSION OF THE TRAC LOG IS FOR TRIAL PURPOSES ONLY. THIS VERSION IS NOT USED BY PROJECTS - FOR THE APPROPRIATE PROJECT PAGE CLICK HERE

Om oss

Loggen är utformad för att hjälpa lärare att reflektera över hur de använder sig av sociala nätverk - i form av kollegor, familjemedlemmar och andra personer för att åstadkomma förändring i skolan.

Loggen kan användas i enskilt reflektionsarbete och i skolutvecklingsprojekt. I forskning passar den väl när det handlar om att utveckla och beforska samarbetsprojekt i skolan.